Historie

De EHBO-vereniging Surhuisterveen e.o. is een vrijwilligersorganisatie die uit een honderdtal leden bestaat en in 1963 is opgericht. Ons ledenbestand bestaat in de allereerste plaats uit mensen die uit belangstelling lid zijn of eigenaar/werknemer zijn van een (klein) bedrijf of instelling.

De vereniging stelt zich ten doel mensen op te leiden (opleidingscursus) en bij te scholen (vervolgcursus) in de EHBO. Dit is de noodzakelijke eerste hulp die – al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp – naar het oordeel van de eerstehulpverlener aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening.

De vereniging werkt nauw samen met allerlei organisaties die met het verlenen van hulp aan mensen te maken hebben, zoals doktoren, brandweer, brandwondencentra e.d.. Van deze organisaties worden sprekers uitgenodigd, of onze leden brengen een bezoek.

Jaarlijks wordt er een oefenavond gehouden in samenwerking met de brandweer van Surhuisterveen. De oefenavond vindt plaats op een locatie in de regio en is hoofdzakelijk gericht op de praktijk. De afgelopen jaren is onder andere geoefend bij zwembad de Wettervlecke, MFC De Veste en bij Schuilenga Houthandel b.v.. Voor onze leden proberen we altijd een degelijk, maar ook aantrekkelijk programma te organiseren.

Naast opleidings en vervolgcursus voor onze leden, die gegeven wordt door erkende kaderinstructeurs, verzorgt de vereniging de “bemanning/bevrouwing” van evenementen. Belangeloos staan onze leden als EHBO-er bij volleybaltoernooien, gymuitvoeringen, skeelerwedstrijden, feesttenten enz.

Het vrijwillige karakter van onze EHBO-vereniging proberen we uit te dragen naar onze leden en haar omgeving.